MVC در جاوا اسکریپت

7 03 2009

بله !!‌درست می بینید!! معماری MVC نیز در جاوا اسکریپت می توان پیاده سازی کرد!! توجه تان را به ادامه ی داستان جلب می کنم 😀

MVC نوعی معماری نرم افزار هست .مخفف Model View Controller می باشد. در این معماری ۳ بخش از برنامه نویسی از هم جدا می شوند و در کلاس های مجزا قرار می گیرند.

اکثر طراحان وب فکر آن را نمی کنند که می توان این معماری را در جاوااسکریپت به کار برد و تنها فکر می کنند که این معماری تنها مختص زبان های سرور ساید است.

در جاوا اسکریپت ۳ بخش model view controller به صورت زیر تعریف می شوند:

۱. Model: در این کلاس تمامی توابع و کلاس هایی نوشته می شود که مربوط به بانک اطلاعاتی می باشد. برای مثلا کانکشن های آژاکس و ارسال و دریافت اطلاعات و یا آرایه ای از اطلاعات و …  را در آن می توان حا داد.

۲. View :شامل توابع و کلاس هایی که مربوط به نشان دادن و تغییر در محتویات صفحه هستند می باشد.

۳. Controller : وظیفه ی آن کنترل کردن رویداد های صفحه می باشد.

به مثلا زیر توجه کنید:
HTML:

<a href="">click</a>
<div id="messages"></div>

JS:

// app/webroot/js/models/example.js
$m.Example = {

  getText: function() {
    return "hello world";
  }
};
// app/webroot/js/views/examples.js
$v.Examples = {

  showMessage: function(message) {
    $('#messages').append(message);
  }
};

//app/webroot/js/controllers/examples_controller.js
$c.ExamplesController = {

  index: function() {
    $('a').click(this.sayHelloWorld);
  },

  sayHelloWorld: function() {
    $v.Examples.showMessage($m.Example.getText());

    return false;
  }
};


توجه داشته باشید که در این مثال از فریم ورک JQUERY استفاده شده است.

Advertisements